top of page

Naturstig Klevaberg

I det vackra naturreservatet finns ett myller av stigar, varav två rundslingor med ny uppmärkning.

Stigarna går genom trolska skogar och gläntor, uppför branter och invid fornlämningar. Bitvis brant terräng.

 

Informationsskyltar på svenska, tyska och engelska, berättar om områdets historia och om växt-och djurarter som lever där.

 

Här finns även en trätrappa som leder upp till utsiktsplatsen.

Outlook Klevaberg
Naturetrail
Nature trail
bottom of page