top of page
Hållbarhetsfilosofi
Vi tror på en inkluderande verksamhet där respekt för människa, lokalsamhälle, mat, djur och natur går som en röd tråd genom det ständigt pågående hållbarhetsarbetet.   
 
Hos oss känner sig besökaren välkommen. Våra gäster bemöts med respekt och vänlighet. Vi är tydliga i vår kommunikation och strävar efter att vara en kunskapsspridande och serviceminded anläggning med god lokalkännedom.
 
Vår personal känner arbetsglädje och får tydlig information om verksamheten så att de känner sig  trygga i sin roll och kan i sin tur ge kunden service, kunskap och lokalkännedom. 
 
Hållbarhetsarbetet pågår ständigt och genomsyrar allt vi gör. Med tydlig information känner gästen väl till anläggningens fortlöpande hållbarhetsarbete. 
 
I vår lammproduktion tar vi hänsyn till djurens naturliga behov och arbetar för en trygg och stressfri miljö och kommunicerar det till våra gäster. 
 
I restaurangen strävar vi efter nollprocent matsvinn.
Vi använder oss av närproducerade ingredienser utan onödiga tillsatser. Middagar förbokas, överblivna portioner återanvänds för att slutligen komposteras och återföras till jorden. 
 
Verksamheten gynnar den lokala ekonomin genom samarbete med lokala mathantverkare och tjänsteföretag. Våra gäster är väl medvetna om detta samarbete. 
 

Våra aktiviteter utförs alltid med hänsyn till djur och natur. Med planering, kommunikation och information innan och under aktivitet känner sig gästen väl omhändertagen och trygg.

Humla2.jpg
bottom of page